کلاس های طرح رتبه ساز کنکور دهم انسانی

کلاس های طرح رتبه ساز کنکور پایه ی دهم رشته ی انسانی

کلاس های طرح رتبه ساز کنکور دهم انسانی :

داوطلبان عزیز رشته ی انسانی، سال هاست که  طیف وسیعی از دانش آموزان متقاضی رشته ی انسانی در دبیرستان نه برای ورود به رشته ی انسانی بلکه برای فرار از دروسی نظیر ریاضی و فیزیک و … وارد این رشته ی بسیار مهم و سرنوشت ساز در آینده ی فکری جامعه می شوند و نتیجه چیزی نمی شود که جامعه را به سوی تعالی مورد نظر سوق بدهد.

اگر وارد رشته ی انسانی می شوید با تحقیق و علاقه وارد شوید تا بتوانید برای خود و جامعه مفید باشید و باعث افتخار هرچه بیشتر ما به شما عزیزان شوید.

برای کسب رتبه های برتر در رشته های انسانی  باید پایه ی درسی قوی بخصوص در ریاضیات و عربی و ادبیات داشته باشید. نه اینکه ریاضی  را در کنکور سفید باقی بگذارید. همچنین منطق را درست و اصولی فراگیرید. در کنار آن به دروسی نظیر تاریخ و جغرافیا و علوم اجتماعی نیز تسلط مفهومی کامل کسب کنید. از درس های تک سالی مثل اقتصاد نیز غافل نشوید و در اولویت های سوم و چهارم خود قرار دهید.

تست زنی آموزشی ، با دوبرابر وقت قانونی ، در وقت قانونی و در 75 درصد وقت قانونی می تواند یک تکنیک تست زنی مورد اعتماد باشد. به شرط این که همان ظور که اول ذکر شد، زود شروع کنید تا زمان کافی برای مانور دادن در انواع تست زنی را داشته باشید.

برای کسب رتبه های برتر حالا که از دهم با قدرت شروع کنید.

 

در پایان دعوتتان می کنیم که مقاله ی مربع کسب رتبه ی برتر در کنکور را در وبسایت ما مطالعه کنید.

برای مطالعه ی رشته ی انسانی در کنکور می توانید به ما اعتماد کنید و در کلاس های طرح رتبه ساز کنکور ما ثبت نام کنید و تفاوت آموزش را خودتان حس کنید.