کلاس های طرح رتبه ساز کنکور دهم ریاضی

کلاس های طرح رتبه ساز کنکور پایه ی دهم رشته ی ریاضی

کلاس های طرح رتبه ساز کنکور دهم ریاضی :

داوطلبان عزیز رشته ی ریاضی، سال هاست که تعداد دانش آموزان متقاضی رشته ی ریاضی فیزیک در دبیرستان به شدت کاهش یافته ولی در عین حال ظرفیت دانشگاه های گروه آزمایشی ریاضی و فنی کاهش نیافته است. این یعنی شانس قبولی بیشتر با کمترین تلاش.

ولی هنوز هم که هنوز است رشته های پر متقاضی و دانشگاه های پرطرفدار با کسی شوخی ندارند و رقابت در این عرصه بسیار حساس و نفس گیر است. پس برای کسب رتبه ی برتر در رشته ی ریاضی هم باید خیز بالایی برداشت.

برای کسب رتبه های برتر از دهم  با قدرت شروع کنید.

برای کسب رتبه های برتر به تاثیر آنالیز ترکیبی (شمارش بدون شمردن) و آمار و احتمال  و هندسه در کنار سایر فصل ها توجه ویژه ای کنید و خیال حذف کردن مطالعه ی آن ها را از سرتان بیرون کنید.

در پایان دعوتتان می کنیم که مقاله ی مربع کسب رتبه ی برتر در کنکور را در وبسایت ما مطالعه کنید.

برای مطالعه ی رشته ی ریاضی در کنکور می توانید به ما اعتماد کنید و در کلاس های طرح رتبه ساز کنکور ما ثبت نام کنید و تفاوت آموزش را خودتان حس کنید.