پایه دهم

 • ریاضی 1 ( ریاضی – تجربی )
 • هندسه 1 ( ریاضی )
 • فیزیک 1 ( ریاضی – تجربی )
 • شیمی 1 ( ریاضی – تجربی )
 • زیست 1 ( تجربی )
 • فارسی 1 ( ریاضی – تجربی – انسانی )
 • عربی 1 ( ریاضی – تجربی – انسانی )
 • دینی 1 ( ریاضی – تجربی – انسانی )
 • زبان انگلیسی 1 ( ریاضی – تجربی – انسانی )
 • ریاضی و آمار 1 ( انسانی )
 • علوم و فنون ادبی 1 ( انسانی )
 •  عربی 1 ( انسانی )
 • منطق 1 ( انسانی )
 • اقتصاد ( انسانی )

پایه یازدهم

 • ریاضی 2 ( تجربی )
 • حسابان 1 ( ریاضی )
 • هندسه 2 ( ریاضی )
 • آمار و احتمال ( ریاضی )
 • فیزیک 2 ( ریاضی )
 • فیزیک 2 ( تجربی )
 • شیمی 2 ( ریاضی – تجربی )
 • زیست 2 ( تجربی )
 • فارسی 2 ( ریاضی – تجربی – انسانی )
 • عربی 2 ( ریاضی – تجربی )
 • دینی 2 ( ریاضی – تجربی – انسانی )
 • زبان انگلیسی 2 ( ریاضی – تجربی – انسانی )
 • ریاضی و آمار 2 ( انسانی )
 • علوم و فنون ادبی 2 ( انسانی )
 • عربی 2 ( انسانی )
 • فلسفه 1 ( انسانی )
 • روانشناسی

پایه دوازدهم

 • ریاضی 3 ( تجربی )
 • حسابان 2 ( ریاضی )
 • هندسه 3 ( ریاضی )
 • ریاضی گسسته ( ریاضی )
 • فیزیک 3 ( ریاضی )
 • فیزیک 3 ( تجربی )
 • شیمی 3 ( ریاضی – تجربی )
 • زیست 3 ( تجربی )
 • فارسی 3 ( ریاضی – تجربی – انسانی )
 • عربی 3 ( ریاضی – تجربی )
 • دینی 3 ( ریاضی – تجربی – انسانی )
 • زبان انگلیسی 3 ( ریاضی – تجربی – انسانی )
 • ریاضی و آمار 3 ( انسانی )
 • علوم و فنون ادبی 3 ( انسانی )
 • عربی 3 ( انسانی )
 • فلسفه 2 ( اسنانی )
 • جمع بندی کنکور 1401
 • طرح رتبه ساز کنکور 1401
 • طرح رتبه ساز کنکور 1403

کلاس های حضوری دخترانه – کلاس های حضوری پسرانه – کلاس مجازی در ادوبی کانکت – مشاوره تحصیلی و کنکور – مشاوره انتخاب رشته کنکور – آزمون داخلی – کتابخانه