کلاس های طرح رتبه ساز کنکور دهم تجربی

کلاس های طرح رتبه ساز کنکور پایه ی دهم رشته ی تجربی

کلاس های طرح رتبه ساز کنکور دهم تجربی :

داوطلبان عزیز رشته ی تجربی، سال هاست که تعداد دانش آموزان متقاضی رشته ی تجربی در دبیرستان بیشتر از سایر رشته های تحصیلی است و در عین حال ظرفیت دانشگاه های گروه آزمایشی تجربی به خصوص در رشته های پرتقاضا افزایش کمی داشته است. این یعنی شانس قبولی بسیار پایین در کنکور !

حال چه کنیم؟

برای کسب رتبه های برتر در رشته های تجربی اولا خیلی زود شروع کنید. باید پایه ی درسی قوی داشته باشید. حداقل سه چهار سالی اساسی باید درس بخوانید. پس کسب رتبه در چندماه که اکثرا افسانه ای بیش نیست بطور کامل فراموش کنید.

ثانیا روزانه بسیار مطالعه کنید. عادت کنید به ساعت مطالعه ی بالا. البته این به معنی صرفا پرداختن به کمیت نیست. کیفیت مطالعه ی بالا نیز مد نظر است. عددی که برای ساعت مطرح می شود برای دانش آموزان مختلف، با سطح درسی مختلف و مشغول به تحصیل در پایه های مختلف، متفاوت است. شاید در روز 6 تا 10 ساعت!

 ثالثا هیچ درسی را برای مطالعه به هیچ عنوان حذف نکنید. در این بین به ارزش درس ریاضی که سرنوشت سازترین و تعیین کننده ترین درس است توجه کنید. همچنین به دروس نهایی و مطالعه ی تشریحی نیز وقت بگذارید.

تست زنی آموزشی ، با دوبرابر وقت قانونی ، در وقت قانونی و در 75 درصد وقت قانونی می تواند یک تکنیک تست زنی مورد اعتماد باشد. به شرط این که همان ظور که اول ذکر شد، زود شروع کنید تا زمان کافی برای مانور دادن در انواع تست زنی را داشته باشید.

برای کسب رتبه های برتر از دهم  با قدرت شروع کنید.

در پایان دعوتتان می کنیم که مقاله ی مربع کسب رتبه ی برتر در کنکور را در وبسایت ما مطالعه کنید.

برای مطالعه ی رشته ی تجربی در کنکور می توانید به ما اعتماد کنید و در کلاس های طرح رتبه ساز کنکور ما ثبت نام کنید و تفاوت آموزش را خودتان حس کنید.