کلاس حضوری ریاضی یازدهم تجربی طرح رتبه ساز کنکور​

بدون امتیاز 0 رای
7,500,000 تومان

کلاس حضوری ریاضی یازدهم تجربی طرح رتبه ساز کنکور شرح دوره طرح رتبه ساز کنکور درس ریاضی پایه ی یازدهم…

0
7,500,000 تومان

کلاس حضوری زیست یازدهم تجربی طرح رتبه ساز کنکور

بدون امتیاز 0 رای
7,500,000 تومان

کلاس حضوری زیست یازدهم تجربی طرح رتبه ساز کنکور شرح دوره طرح رتبه ساز کنکور درس زیست پایه ی یازدهم…

0
7,500,000 تومان

کلاس حضوری شیمی یازدهم تجربی طرح رتبه ساز کنکور​

بدون امتیاز 0 رای
7,500,000 تومان

کلاس حضوری شیمی یازدهم تجربی طرح رتبه ساز کنکور شرح دوره طرح رتبه ساز کنکور درس شیمی دهم و یازدهم…

0
7,500,000 تومان

کلاس حضوری فیزیک یازدهم تجربی طرح رتبه ساز کنکور

بدون امتیاز 0 رای
7,500,000 تومان

کلاس حضوری فیزیک یازدهم تجربی طرح رتبه ساز کنکور شرح دوره ویژه ی کنکور درس فیزیک یازدهم دو سالانه رشته…

0
7,500,000 تومان